חברת גב-ים מחזיקה בעשרות דונמים המיועדים לתעשייה, לוגיסטיקה ומסחר באיזור מפרץ חיפה, בצמידות לנמל החדש ולשדה התעופה של חיפה. בימים אלו מקימה גב-ים מרכזים לוגיסטיים חדשים בגדלים שונים בפארק הלוגסטי גב-ים מפרץ חיפה.
הגידול המואץ בהיקף הרכישות on-line, וכן הקרבה לנמל החדש מבטיחים שימוש נוח ופוטנציאל הכנסות ניכר.

מפרץ חיפה

כ-50 אלף מ״ר

בסמיכות לנמל חיפה
ולשדה התעופה