גב ים מפרץ חיפה

מרלו"ג (מרכז לוגיסטיקה) להשכרה

"גב-ים מפרץ חיפה", פארק לוגיסטי הממוקם בצמידות לנמל החדש ולשדה התעופה של העיר, נפרס על פני שטח כולל העולה על 100 דונם ועתודת הבנייה בו עומדות על כ-100,000 מ"ר למטרות לוגיסטיקה, אחסנה ותעשייה.

החברה מקימה מגוון מרכזי לוגיסטיקה (מרלו"ג) מתקדמים, התואמים את דרישות הלקוחות בשטחים של החל מ-2,000 מ"ר ועד 30,000 מ"ר. בפארק נבנו שני מרכזים לוגיסטיים חדישים בשטח כולל של כ-18,000 מ"ר ששווקו ללקוחות בתחום הלוגיסטיקה. המרכז השלישי בשטח של כ-6,000 מ"ר בשלבי תכנון, רישוי והקמה והמרכז הרביעי בשלבי תכנון. כמו כן, מציע הפארק שטחים שונים להשכרה, החל מ-200 מ"ר ועד 2,500 מ"ר.

הגידול המואץ בהיקף הרכישות on-line וכן הקרבה לנמל החדש מבטיחים שימוש נוח ופוטנציאל הכנסות ניכר.

מפרץ חיפה

כ- 50 אלף מ"ר בנוי