כ-4 דונם הממוקמים בלב אזור המסחר והתעשייה בעפולה. על גבי המתחם מבנה בשטח של כ-900 מ"ר המשמש את בזק. המתחם מתוכנן לפיתוח והשבחה ויכלול שטחי מסחר ומשרדים בהיקף כולל של כ-7,000 מ"ר ויכלול (לאחר אישור תכנית בהתאם) שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-8,500 מ"ר.

החרמש, עפולה‭