הקמת פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטחי קמפוס האוניברסיטה העברית בירושלים ובשיתוף עם האוניברסיטה העברית (חלק החברה: 66%).
הפרויקט יורכב משני שלבים. שלב א' צפוי לכלול כ-127 אלף מ"ר ושלב ב' המבוסס על מימוש זכויות בנייה מכוח תב"ע חדשה (בהליכי תכנון) צפוי לכלול כ-140 אלף מ"ר נוספים.
בנוסף, לחברה שטחים בפארק ההיי טק הר חוצבים ירושלים בהיקף של כ-7,000 מ"ר (חלק החברה 25%).

קמפוס האוניברסיטה העברית ,ירושלים והר חוצבים

כ-270 אלף מ"ר מתוכננים + כ-7 אלפי מ"ר בנויים בהר חוצבים

מרכזי הפיתוח של חברות
בינלאומיות רבות