O2

כשמיקום מובחר בסביבה עסקית מפותחת, עם ניסיון שעומד במבחן הזמן, פוגש תכנון ועיצוב ברמה הגבוהה ביותר ויסודות כלכליים איתנים – זו הנוסחה ממנה נוצרות הצלחות. במפגש הרחובות 'משכית', 'גלגלי הפלדה' ו-'מדינת היהודים' בהרצליה פיתוח, במקום בו פעלו מפעלי חמצן וארגון, הקימה חברת גב-ים את לב העסקים החדש של הרצליה – גב-ים O2.

אזור התעשייה
הרצליה

כ-60 אלף מ"ר
שטח בנוי

אדריכל
ישר אדריכלים

משכית, הרצליה