גם ים גדרות

הקמת פארק לוגיסטי מתקדם בהיקף של כ-30 אלף מ"ר על גבי מתחם של כ-40 דונם הממוקם בסמוך לכפר אביב, בסמיכות לכבישים ראשיים כגון כביש 6, כביש 7 וכביש 4.
על המתחם קיים היום מבנה בהיקף של כ-10 אלף מ"ר.

סמוך לכפר אביב, יישובי גדרות

כ-30 אלף מ"ר מתוכננים (כיום בנוי כ-10 אלף מ"ר וכ-7.5 אלפי מ"ר בשלבי הקמה)

פארק לוגיסטי מתקדם