אזה"ת אשקלון

כ-41 אלף מ"ר שייבנה על כ- 55 דונם.

מועד סיום – 1/2023