תרומה לקהילה

במחצית הראשונה של 2021 תרמה החברה סך של כ-1.5 מליון ש"ח, מתוך תקציב שנתי בסך 2.5 מליון ש"ח.

כפל תרומות – כל עובד שמציג קבלה על תרומה לעמותה מוכרת – גב-ים מכפילה את התרומה לאותה עמותה.