חברת גב-ים היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות והוותיקות שבישראל וחברה בת של נכסים ובניין מקבוצת אי.די.בי.
תחומי העיסוק העיקריים של חברת גב-ים הם ייזום, תכנון, הקמה וניהול של פארקים לתעשיות עתירות ידע ומשרדים, פארקים לתעשייה, מסחר, מרכזים לוגיסטיים ושכונות מגורים. חברת גב-ים נוסדה בשנת 1928 ע"י החברה הכלכלית לא"י (PEC) כחברה ציבורית לפיתוח תשתיות לתעשייה. מאז ייסודה, לפני למעלה מ-85 שנה ועד היום, מלווה חברת גב-ים את ההתפתחות הכלכלית של המדינה ושל הישוב בארץ ישראל, תוך ייזום מגוון רחב של פרויקטים והקמת מבנים למשרדים ולתעשייה בכל רחבי הארץ.
מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א מאז שנת 1978, כיום מניות החברה כלולות במדדים המובילים של תחום הנדל"ן והחברות הגדולות ( ת"א 100, נדל"ן 15, תל בונד 60 ). כמו כן אגרות החברה מדורגת ע"י חברת מדרוג בדירוג Aa3 וע"י חברת מעלות בדירוג -AA.
חברת גב-ים נמצאת תמיד עם הפנים לעתיד ומציבה לעצמה יעדים חדשים, בכדי להמשיך ולעמוד בחזית המערכת העסקית ושוק הנדל"ן בישראל, תוך נקיטת יוזמות אסטרטגיות, בחינת הזדמנויות חדשות ומתן מענה ותגובה מהירים, נוכח השינויים והמגמות בשוק הנדל"ן.
חברת גב-ים ממשיכה לחזק את מעמדה כמובילה ישראלית בתחום הקמת מבנים מתוחכמים בשיטת Tailor Made, להשכרה ארוכת טווח, תוך הצבת צורכי הלקוח כערך עליון.
חברת גב-ים בוחנת ללא הרף אזורים חדשים לפיתוח בישראל והשבחתם של אתרים קיימים ב- Prime Locations ופועלת לפיתוח אפיקים חדשים