קשרי משקיעים

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ, הינה מהגדולות והוותיקות בחברות הנדל"ן בישראל. החברה עוסקת בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה, תחזוקה וניהול של פארקי ומרכזי היי-טק, לוגיסטיקה ותעשייה בפריסה ארצית וכן בהקמת מבנים ייעודיים המושכרים מראש לתקופות ארוכות. בנוסף, מספקת החברה, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה, שירותי ניהול אחזקה מגוונים לשוכרים לאורך כל תקופת השכירות.

החברה הוקמה בשנת 1928 ומאז שנת 1978 נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כיום מניות החברה כלולות במדדים המובילים של תחום הנדל"ן ותל-בונד 60. כמו כן, אגרות החוב של החברה מדורגות על-ידי S&P מעלות בדירוג AA ועל ידי מידרוג בדירוג Aa2. חברת גב-ים נמצאת תמיד עם הפנים לעתיד ומציבה לעצמה יעדים חדשים בכדי להמשיך ולעמוד בחזית המערכת העסקית ושוק הנדל"ן בישראל, תוך נקיטת יוזמות אסטרטגיות, בחינת הזדמנויות חדשות ומתן מענה ותגובה מהירים, נוכח השינויים והמגמות בשוק הנדל"ן.

חברת גב-ים ממשיכה לחזק את מעמדה כמובילה ישראלית בתחום הקמת מבנים מתוחכמים בשיטת Tailor Made, להשכרה ארוכת טווח, תוך הצבת צורכי הלקוח כערך עליון. חברת גב-ים בוחנת ללא הרף אזורים חדשים לפיתוח בישראל והשבחתם של אתרים קיימים ב-Prime Locations ופועלת לפיתוח אפיקים חדשים.