צוות הנהלה

יואב רוסו

יואב רוסו

סמנכ״ל נכסים

מרק זק

מרק זק

סמנכ״ל כספים

גדעון אקשטיין

גדעון אקשטיין

סמנכ״ל הנדסה

שירי ויצמן

שירי ויצמן

יועצת משפטית
ומזכירת החברה

צביקה אפל

צביקה אפל

סמנכ״ל חברות בנות

יריב בר-דעה

יריב בר-דעה

סמנכ״ל שיווק ופיתוח עסקי