צוות הנהלה

אבי יעקובוביץ

אבי יעקובוביץ

מנכ״ל

אלחנדרו אלשטיין

אלחנדרו אלשטיין

יו״ר דירקטוריון

יואב רוסו

יואב רוסו

סמנכ״ל נכסים

מרק זק

מרק זק

סמנכ״ל כספים

גדעון אקשטיין

גדעון אקשטיין

סמנכ״ל הנדסה

שירי ויצמן

שירי ויצמן

יועצת משפטית
ומזכירת החברה

צביקה אפל

צביקה אפל

חשב