ייזום ופיתוח

החברה עוסקת בייזום, פיתוח והקמה של נדל״ן בישראל.

במסגרת פעילות זו מחזיקה החברה במלאי קרקעות באזורי ביקוש המיועדות לפיתוח עתידי ובפרט להקמת פרויקטים מסוג Tailor Made, אשר מותאמים לדרישות ולצרכי הלקוחות, תוך מתן פתרון כולל ללקוח (תכנון, הקמה, ניהול). בנוסף, לצורך המשך צמיחתה, עוסקת החברה באיתור חטיבות קרקע בהיקפים גדולים ובמיקומים מרכזיים בתחומי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים והיי-טק.

מנהלת ייזום
ופיתוח עסקי
לילך משה

נייד 052-6898155
מייל lilach@gav-yam.co.il