היסטוריה

חברת גב-ים נוסדה בשנת 1928 על ידי החברה הכלכלית לארץ ישראל (PEC) כחברה ציבורית לפיתוח תשתיות לתעשייה. מאז ייסודה לפני יותר מ-90 שנה ועד היום, מלווה חברת גב-ים את ההתפתחות הכלכלית של המדינה ושל הישוב בארץ ישראל, תוך השתתפות במגוון רחב של פרויקטים והקמת נכסים מניבים בכל רחבי הארץ. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאז שנת 1978.

ההתחלה
חברת ״קהילת ציון״ נוסדה בשנת 1914 בארצות הברית במטרה ברורה – לרכוש קרקעות בארץ ישראל למטרות חקלאות, תעשייה והתיישבות וליצור רצפי התיישבות טריטוריאליים יהודיים בפלסטינה – ארץ ישראל.

בשיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל וגואל הקרקעות יהושע חנקין, נרכשו 45,000 דונם מאדמות הג׳ידרו במפרץ חיפה, מתוכם הייתה לקהילת ציון ולחברת הבת שהקימה (החברה הכלכלית לפלסטינה – Palestina Economic Corporation) בעלות על כ-5,000 דונם. על פי החוק המנדטורי לא יכלה חברה אמריקאית לרכוש קרקעות בארץ ישראל באופן ישיר ומכאן התעורר הצורך להקים חברה בישראל אשר תשמש כזרוע הביצועית.

לשם כך הוקמה חברת Bayside Land Corporation Ltd, אשר רכשה את הקרקעות ש-״בצד מפרץ חיפה״ (ומכאן שמה). לאחר קום המדינה, עוברת שמה של החברה – חברת גב-ים לקרקעות בע״מ.

עמק זבולון
בראשית ימיה, גב-ים הוקמה על מנת לפתח את עמק זבולון ומפרץ חיפה וליזום על הקרקע שכונות מגורים וביתנים לתעשייה. המונח גאולת קרקעות קיבל משנה תוקף כאשר גילו ראשי הישוב כי השלטון המנדטורי מתכנן להחליף את הקרקעות שבבעלות גב-ים לחוף הים עם חברת הנפט העיראקית IPC, שתכננה להקים בשטח זה בתי זיקוק.

גב-ים הבינה שמהלך כזה יסכל כל פיתוח אפשרי למגורים באזור וימנע את כל פיתוחו של אזור הקישון ועמק זבולון, על כן הזמינה את מתכנן הערים הנודע פרופ׳ אברקומבי, בכדי לפתח תכנית מגורים ותעשייה מצפון לקישון. לאחר משא ומתן ממושך התקבלה תכנית אברקומבי על דעת כל הצדדים המעורבים – בתי הזיקוק לנפט הסכימו להתאים את הצינורות שלהם מעיראק כך שלא יפריעו לתכנית הפיתוח וגב-ים הסכימה להחליף את הקרקע שהייתה בבעלותה בעמק זבולון, מזרחית לדרך חיפה-עכו בקרקע לאורך החוף, צפונית לנמל הקישון.

וכך כתב יוליוס סימון, ממייסדי חברת האם PEC, בשובו מביקור בארץ ישראל: ״וודאי תזכרו שיש בידינו 5,000 דונם באזור התעשייה של מפרץ חיפה. פיתוחו המתאים של שטח זה היה נתון לאחרונה בסכנה, בגלל נכונותה של ממשלת ארץ ישראל להעביר לחברת הנפט העיראקית שטח קרקע גדול לאורך הים התיכון, כדי לאחסן את הנפט מם הצינור שמתכננים עתה שיביא נפט ממוסול. לו קרה כדבר הזה הייתה העיר חיפה מתנתקת מגישה אל הים והיה נמנע גם התכנון המתאים של האזור כולו״.

בהחלט ניתן לומר שלולא ראיית הנולד של PEC לא היו קיימות כל ערי הקריות ובתי הזיקוק לנפט היו ניצבים מצפון לחיפה, ללא כל יישוב או תעשייה מדרום להם.

עובדים אז והיום!
הצלחתה של גב-ים מושתת במידה רבה על ההון האנושי והתרבות האירגונית שלה. אמינות, מקצועיות, יחס ללקוחות, התמדה, נחישות, הם הערכים שמאפשרים לגב-ים להעניק את השירות המקצועי, האמין והטוב ביותר ללקוחותיה, ולשמור על הנכס היקר לה מכול – העובדים.