החברה עוסקת בפיתוח והקמה של נדל"ן בייזום בישראל.
במסגרת פעילות זו מחזיקה החברה במלאי קרקעות באזורי ביקוש המיועדות לפיתוח עתידי ובפרט להקמת פרויקטים מסוג Tailor Made , אשר מותאמים לדרישות ולצרכי הלקוחות, תוך מתן פתרון כולל ללקוח (תכנון, הקמה, ניהול).

בנוסף, לצורך המשך צמיחתה, עוסקת החברה באיתור חטיבות קרקע בהיקפים גדולים ובמיקומים מרכזיים בתחומי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים והי טק וכן חטיבות קרקע גדולות למגורים באזור הצפון.

פארק עסקים גב-ים חולוןhulon


פארק גב-ים רחובותrehovot(*) פרויקט עם שותפים


פארק גב-ים פתח תקווהpetahtikva


פארק גב-ים נגב באר שבעnegev

(*) פרויקט עם שותפים


פארק מתם, חיפהmatam

(*) פרויקט עם שותפים


פארק גב-ים, אזור תעסוקה מודיעיןmodiin