אבי יעקובוביץ
מנכ"ל

אלחנדרו אלשטיין
יו"ר דירקטריון
מרק זק
סמנכ"ל כספים
איתי רשף
סמנכ"ל שיווק
גדעון אקשטיין
סמנכ"ל הנדסה
יואב רוסו
סמנכ"ל נכסים
שירי ויצמן
יועצת משפטית ומזכירת החברה
צביקה אפל zvika_pic
חשב