SHAPE THE FUTURE

אנחנו גב-ים
נדלן מניב

למעלה מ-90 שנה
של מובילות בייזום,
פיתוח וניהול פארקי
היי-טק, לוגיסטיקה,
תעשיה ומשרדים להשכרה
מיצבו את חברת גב-ים
כחברת נדל"ן מניב
הגדולה והמובילה בישראל,
כאשר בין לקוחותיה
מגוון חברות טכנולוגיה
מובילות מהארץ ומהעולם!

מיקום

פארק גב-ים מתם חיפה

גודל

כ-93 אלף מ״ר שטחי משרדים וחניה תת-קרקעית

מיקום

רח׳ זרחין רעננה​

גודל

כ-58 אלף מ״ר שטחי משרדים, מסחר וחניה תת-קרקעית (חלק החברה כ-40 אלפי מ״ר)

מיקום

פארק גב-ים מפרץ חיפה - מרלו״ג 3

גודל

כ-6 אלף מ״ר עילי שטחי לוגיסטיקה

מיקום

רחוב תוצרת הארץ, תל אביב

גודל

כ-140,000 מ"ר

מיקום

פארק גב-ים גדרות

גודל

כ-7.5 אלף מ״ר עילי שטח לוגיסטיקה

מיקום

עסקת קומבינציה עם האוניברסיטה העברית (חלק החברה 66%) גבעת-רם, ירושלים

גודל

כ-85 אלף מ״ר של משרדים וחניון תת-קרקעי (חלק החברה כ-56 אלף מ״ר)